. .
WARNING! - THIS BUSINESS & PAGE IS HYBERNATED SINCE 2012.
UPOZORNENIE! - BIZNIS A STRANKA NIE SU AKTIVNE OD ROKU 2012.

Expedície a výpravy
Cestovanie za dobrodruĹľstvom

Aktivity & Akcie
Súťaže, podujatia ...
WhiteWater Challenge
River Film Festival
SnowKayaking

Kurzy
Ĺ kolenia a kurzy
Rescue 1
Kayak Safe 1
Seakayak 1
SRT1
Kurz eskimovania

Info Board
Všeobecné informácie
Info na e-mail

Voľné miesta
Paddler Team - voľné miesta
Voľné miesta

Kontakt
info@paddler.sk


Technika záchrany na rieke 1 (SRT-1)
Mezinárodne platný kurz podľa štandardu Rescue 3 International
SRT1 je medzinárodne zjednotená kvalifikácia pre profesionálnych a dobrovoľných záchranárov.
Typickými frekventantami kurzu sú horská záchranná služba, hasiči, vodní záchranári, športovci a inštruktori raftingu, kajakovania, canyoningu a pod.
Typické situácie na ktoré je kurz zameraný sú napríklad záchranárske operácie na vodných tokoch a pri povodniach, hľadanie a vyprosťovanie osôb a materiálu z korýt riek, dozor nad bezpečnosťou podujatí pri vodných športoch...

SRT-1 je v prvom rade kurzom o technike a stratégii záchrany na tečúcej alebo divokej vode. Štandard Rescue 3 International je prvok zapájaný do integrovaných záchranných systémov po celom svete a v množstve krajín vrátane EU sa už stal certifikát SRT-1 podmienkou pre prácu záchranára alebo inštruktora.
Trvanie kurzu: 3 dni, celkove 10 hodín teória a 20 hodín prax.

Prvý deň kurzu sa poslucháči oboznámia s teóriou a filozofiou záchranárskych prác, organizáciou, nutným vybavením a príslušenstvom. Nasledujúce dva dni bude kurz prebiehať v teréne na vodnom toku, kde sa budú nacvičovať záchranárske situácie a techniky (záchrana topiacich sa, lanové techniky, vyprosťovanie osôb a plavidiel).

Prednášajúci: David Alemanni, Taliansko
Eve Eichenberger, Švajčiarsko
Prednášať sa bude v anglickom a nemeckom jazyku

Teoretická časť pozostáva z týchto okruhov:
filozofia záchrany, hydrológia a vodná dynamika (predvídanie a „čítanie“ vody)
základné pravidlá pri vodnej záchrane, samozáchrana (vlastná bezpečnosť), ovládanie paniky
priority pri záchrannej akcii, predpríprava a rozdelenie úloh pri záchranných prácach
členovia záchranárskych tímov, ich vybavenie a príslušenstvo
využitie spolupráce očitých svedkov, okoloidúcich a ich usmernenie
prvá pomoc postihnutým
dopravné prostriedky záchrany
záchrana pomocou vrtuľníka

Praktická časť pozostáva z týchto okruhov:
plávanie v tečúcej rieke (samozáchrana a plávanie k postihnutým)
zručnosti a techniky vodnej záchrany (používanie hádzacích lán, traverz rieky, kontakt s postihnutým pri záchrane v rieke a jeho preprava na breh, záchrana postihnutého na upevnenom lane)
lanová technika (uzly, kotviace systémy, napínacie systémy, vyprosťovacia technika)
bezpečnosť počas záchranárskej operácie komunikácia pri záchranárskych operáciách
zdokonalené techniky a nácviky vysoko rizikových situácii (zachytenie tela, resp. končatín v tečúcej rieke a ich následné vyslobodenie, transport postihnutých z vodného toku na breh, vyslobodenie zakliesneného plavidla)

Požiadavky na výstroj - povinná výbava:
oblečenie do vody (neoprén, suché obleky)
prilba vodácka, resp. horolezecká (nie hasičská!)
plávacia vest a pevná obuv do vody
nôž, hádzčka najmenej 15 metrov

Podmienky účasti:
vek od 18 rokov
adekvátne zdravotné poistenie
dobré plavecké schopnosti
veľmi dobrá fyzická kondícia

Platnosť certifikátu:
Certifikát môže vystaviť iba autorizovaná osoba (tu prednášajúci kurzu) na základe vykonanej skúšky. Platnosť je 3 roky. Obnova certifikátu (licencie) je cenovo zvýhodnená.

Termín kurzu:
3.6.2006 - 5.6.2006

Miesto konania:
Scuol, Švajčiarsko
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny miesta podľa aktuálneho stavu za účelom dosiahnutia najlepších podmienok pre praktické cvičenia.

Ubytovanie a strava:
Kemping, vlastné stany, individuálna strava.

Cena kurzu:
Cena za 3 dni kurzu je 250 EUR.
Doprava z Bratislavy zabezpečená. Cena dohodou.
Obnova certifikátu 50% z uvedenej ceny kurzu.
V cene kurzu účastníci obdržia učebnice a certifikovanú záchranársku píšťalku. Ďalej je v cene kurzu zahrnuté zapožičanie tímového materiálu. Ubytovanie, stravu a dopravu si účastníci hradia sami.

Rezervácie:
Termín záväzných prihlášok je čo najskôr.
Rezervácie tu >>


Kontakt:
PADDLER, Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
Tel.: 02-20 60 20 20, 0905-724611, Fax: 02-5022 1596
info@paddler.sk
www.paddler.sk

Info:
www.totemadventure.com
www.rescue3.com

Google
Facebook

Akcie - Sales:


Paddler Club
Program


Všetky podujatia
See all events
xxx
webworks © bryan